Plana Juridiska - Småföretagarnas jurist-, inkasso- & bokföringsbyrå.

Plana Juridiska

Vi uppdaterar vår profil

Ny webb lanseras inom kort

VÅRA TJÄNSTER

Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion i sak betyder att åtgärder vidtas för att förändra gäldenärsföretagets produktionsapparat i syfte att förbättra lönsamheten..

Konkurs

Ett företag eller en enskild person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

Företagsjuridik

Alla företag kan någon gång hamna i en situation när det inte längre går att betala de förfallna fakturorna. Det är inte ovanligt att man då hamnar i en likviditetskris.

Företagsförvärv

När ett företag eller en affärsrörelse köps upp benämns det inom juridikens värld som ett företagsförvärv.

Likvidation

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Turnaround

En Turnaround görs för att skapa ett hållbart företag, man vänder en affärsverksamhet ifrån en situation som inte uppfyller förväntningarna, eller går dåligt.

karta

Vi är medlemmar i:

Stockholms Handelskammare
Småföretagarnas Riksförbund
Företagarna