Background Image

Tryggt Företagande

Vi har hjälpt svenska företag i 10 år!

Vi på Plana Juridiska erbjuder företag och företagare effektiva instrument som leder till ett tryggt och säkert företagande. Genom att ansluta Ditt företag till Tryggt Företagande abonnemang får Du tillgång till följande steg mot ett bättre och säkrare företagande.

Likviditetskontroll

Ett tryggt företagande bygger på att Du som företagare har full kontroll på bolagets likviditet och de förpliktelser bolaget och dess styrelse har gentemot olika myndigheter. Basen för allt tryggt företagande ligger i uppsikt över bolagets likviditet.

Redovisningskontroll

För att bolagets likviditet ska vara under kontroll är det väsentligt att det har fortlöpande styrning över sina affärshändelser och kan leverera resultat- och balansräkning, inför varje kvartalsslut så att Du som företagare kan fatta rätt beslut för verksamhetens framtid.

Bokslutskontroll

Vi tillhandahåller mallar för både styrelse och bolagstämmor samt tillhörande dokumentation vilka hjälper företaget med styrelsemöten & kontrollerar att bolagstämma hålls jämte tillhörande protokoll & att årsredovisningen skickas in och registreras hos Bolagsverket.

Tryggt Företagande

Våra jurister hjälper Dig översiktligt med de allmänna juridiska frågeställningar som Ditt företagande ger upphov till. Det kan gälla köp- och konsumenträttsliga frågor, frågor om avtalsrätt, marknadsrätt, bolagsrätt etc.

Påminnelseservice

Vi tar hand om hela faktureringsprocessen, från skapandet av faktura, reskontrahanteringen, bokning av betalningar, påminnelser och slutligen inkassohanteringen och eventuell efterbevakning.

Kundsupport

Du har tillgång till vår support; måndag till fredag mellan 09:00 - 16:00. Här får Du hjälp av våra kunniga medarbetare med alla Dina frågor som ingår i Tryggt Företagande. Vår support når du på: 08-559 013 99 eller info@plana.se.